Mer om satsningen i Valsta


Säkert, tryggt och jämställt
Trygghetsvandringarna är en del av Valsta Utvecklings arbete, vars långsiktiga mål är att bidra till en säker, trygg, jämställd och hållbar stadsdel.
 
Psssst!
Visste du att Valsta utveckling genomför trygghetsvandringar även i Valstas bostadsområden? Här fokuserar man särskilt på att gårdar och entréer ska fungera för alla grupper: barn, unga, gamla och personer med funktionsnedsättningar. Man tittar på om entréerna är tillräckligt belysta – om lås, porttelefoner och namnskyltar syns ordentligt? Kommer alla åt dem? Sitter de i lagom höjd? Och fungerar sophanteringen som den ska?
 
Hör av dig!
Vi tar tacksamt emot frågor och idéer till kommande vandringar. Kanske har du noterat skadegörelse? Kanske upptäcker du en plats som behöver grönska för bättre trivsel? Fundera också på vad du och andra kan göra för att lösa problem eller öka trivseln här i Valsta!
 
 
 
 

Vandring för trygghet

Årets andra trygghetsvandring i Valsta centrum är genomförd. Vandringarna är ett verktyg för att identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta och otrygga, men också de som uppfattas som trygga och trivsamma.
– Det är glädjande att se rena gator och torg och att klottret inte har kommit tillbaka efter vår sanering, säger Lola Svensson, projektledare på SigtunaHem.

 

En gång i kvartalet ger sig Valsta utvecklings centrumgrupp ut på trygghetsvandring. I arbetsgruppen, finns – utöver centrumägaren Nyfosa – kommuntjänstemän, företrädare för det lokala näringslivet, bostadsföretag, polisen och brandförsvaret.

Johan Böckert, förvaltare på Nyfosa, berättar att det finns mycket att bedöma och diskutera, både under och efter en vandring.

– För att kunna jämföra vad som har blivit bättre sedan förra vandringen går vi en förbestämd slinga. Vi har ett protokoll där vi prickar av och antecknar vem som tar ansvar för respektive insats, säger Johan Böckert.

Gruppen tittar på om det finns skadegörelse, om belysningen är tillräcklig och på rätt plats. Det är även viktigt att bedöma buskar och träd i området. Kanske behövs gallring för bättre sikt, eller mer grönska för att höja trivseln? Och hur fungerar markbeläggning, trappor och räcken?

– Utanför centrumentrén hittade vi flera lösa gatstenar, vilka kan förorsaka skada och inbjuda till skadegörelse. Så här fick vi en ny punkt i protokollet, säger Karin Gibson, säkerhetsstrateg på Sigtuna Kommun.

En trygghetsvandring utgör ofta bra underlag för den brottsförebyggande planeringen i en stadsdel, men är också ett medel för att identifiera mer ”direkta” risker, såsom brand. Per Johansson på Södertörns brandförsvar berättar:
– En viktig uppgift är att titta efter skräp, bråte och annat som kan antändas. I garaget under centrum hittade vi stora ansamlingar plast- och pappersemballage. Och strax intill låg en hel del fimpar, så nu gäller det att skylta upp ordentligt med rökning-förbjuden-plakat. Rökningen är ett problem även utanför våra centrumentréer, så även där kommer vi vidta åtgärder.

Även om vandringarna främst är ett sätt att identifiera det otrygga i en stadsdel, är det viktigt att även uppmärksamma sådant som är tryggt och trivsamt.

– Det kan handla om vacker grönska, belysning, välhållna gångbanor, papperskorgar, parkbänkar och bevakningskameror. Och förstås variationen av människor som rör sig genom centrum. Det är främst det som bidrar till ett tryggare, mänskligare och mer trivsamt Valsta, säger Lola Svensson.