Språkcafé och Lär dig svenska invigdes

Torsdag 31 mars hölls en officiell invigning av Språkcafeet och Lär dig svenska i Hyresgästföreningens lokal i Valsta.
Språkcafeet har öppet på tisdagkvällar under hela våren.

Den helt nya Verksamheten Lär dig svenska är till för människor som vill förbättra sina språkkunskaper och umgås med andra i samma situation, och den har redan rullat igång.

– Lär dig svenska har blivit så populärt att vi måste dela in deltagarna i olika grupper utifrån deras språkkunskaper, säger Lola Svensson, samordnare social hållbarhet på SigtunaHem.

– Så här långt har det kommit deltagare från 14 olika länder till Lär dig svenska.

Ett 40-tal personer deltog i invigningen av Språkcafé och Lär dig svenska, förutom de språkstuderande så fanns representanter från RF Sisu Uppland, Individ- och familjeomsorgen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Rädda Barnen, Rikshem, Hyresgästföreningen, Valsta utveckling, SigtunaHem, Kultur- och fritidsförvaltningen, Svenska kyrkan och Sigtuna kommuns kommunikationsavdelning på plats.

– Det var mycket god stämning och alla var väldigt engagerade, säger Lola Svensson.

Vi lär dig svenska och Språkcafeet drivs i ett samarbete mellan RF Sisu Uppland, SigtunaHem, Hyresgästföreningen Sigtuna, föreningen Vi är Valsta och Sigtuna kommun.

– Vi samarbetspartners vill gärna tacka Carina Lundin som håller i undervisningen i Lär dig svenska för hennes stora engagemang och bemötande av deltagarna, säger Lola Svensson.