Är du ”Årets eldsjäl” 2024?

 

Eller känner du till någon som gör viktiga insatser för Valsta/Steninge?

 
2019, i samband med Valstadagens 20-årsjubileum, instiftade föreningen Vi är Valsta en utmärkelse för eldsjälar i kommundelen Valsta/Steninge. Tanken med priset är att uppmuntra invånare som gjort ideella insatser utöver det vanliga.
Nu är det återigen dags för nominering.
 
Du kan nominera en eller flera personer som:
• Utför goda ideella insatser inom det sociala hållbarhetsområdet i
kommundelen
• Är bosatta i Valsta/Steninge eller har annan anknytning till området
 
I nomineringen ska framgå:
• Förnamn, efternamn och kontaktuppgifter till den/de som nomineras
• Förnamn, efternamn och kontaktuppgifter till den som nominerar
• En beskrivning av vad personen/personerna har åstadkommit och varför hen/
de förtjänat att utses till Årets Eldsjäl
 
Vinnare utses av styrelsen för Vi är Valsta på förslag från arbetsgruppen
”Trygghet och Gemenskap”.
 
Utmärkelsen består av diplom samt presentkort.
Prisutdelning sker i samband med Valstadagen den 6 juni!
 
Skicka din nominering till lola.svensson@sigtunahem.se senast den 1 maj 2024.