Bakgrundsmönster

Vi är ett

Att 56% trivs bra – och 28% ganska bra – i Valsta säger något om den gemenskap som finns här. Statistiken bekräftar också att det finns en sida av Valsta som skiljer sig från den mediala bilden. Hela 72% upplever att det finns viss gemenskap med grannarna. Och det i landet där man inte hälsar på varandra! Andra trivselfaktorer som framkommer i enkätsvaren är närheten till naturen, goda kommunikationer och en bostadsmiljö som känns ren och väl omhändertagen.

Men visst finns förbättringsområden. Medan den upplevda tryggheten i själva bostadsområdet ligger ungefär kring Stockholmssnittet, känner sig endast 10% trygga i Valsta Centrum. Störst otrygghet känner åldersgruppen 55-64.

Topp 3 som gillas i Valsta:

  • Närheten till naturen
  • Goda kommunikationer
  • Att bostadsområdet är rent

Valstaborna längtar efter mötesplatser för barn och ungdomar

Medborgardialog styrker bilden

Valsta 2030 är namnet på Sigtuna kommuns utvecklingsprojekt för Valsta, med syfte att stärka kommundelens attraktionskraft. Projektet sträcker sig över tio år och innefattar såväl långsiktiga planer och investeringar som satsningar i närtid.

För att ta reda på vilka förbättringsåtgärder som bör prioriteras i projektet genomförde Sigtuna kommun en medborgardialog 2018-2019. Dialogen, som skedde i flera steg, gav många idéer, då över 150 personer i olika åldrar deltog. Av samtalen framgick att Valstaborna i stort är nöjda med sin hemmaplan. Man gillar grönytorna mellan husen men känner oro över att offentliga funktioner försvinner och att avvecklingen efterlämnar tomma, otrygga platser. Som exempel anges Ymerplan, Valsta fotbollsplan och Valstaskolan.

Efter dialogen har kommunen utfört trygghetsvandringar för att kartlägga vad som behöver förändras för att öka säkerheten och känslan av trygghet. Bland annat blir det ny belysning vid Åparken och hundrastgården vid Vattentornsparken. Ett upplyst minigym håller också på att ta form i anslutning till Valsta motionsspår. Det pågår även buskage-röjning vid gång- och cykelvägar för att förbättra sikten.

Två personer äter sallad och tittar på varandra vid ett bord

För dig som vill flytta hit

Bostadsområdet Valsta ligger i sydvästra Märsta, alldeles intill Mälaren. Härifrån reser du enkelt till både Stockholm och Uppsala. Direktbussen till Arlanda, terminal 5, tar knappa halvtimmen!
Från alla bostäder i Valsta tar man sig snabbt och smidigt ut i naturen. Via upplysta promenad- och cykelvägar nås populära Steningebadet, småbåtshamnen och Steninge slott. De idrottssugna styr kosan 500 meter norrut till Midgårdsvallen och Nordens första utomhusbad med biologisk rening. Här finns även ett helt nytt inomhusbad, relaxavdelning och småbarnspool. På området finns också en friidrottsarena, bmx-bana, fotbollsplaner och rugbyplan. Sist men inte minst måste vi nämna den 5 km långa cykelvägen till Sigtuna Stad. Läs mer

Bebis klättrar upp på ett bord och person håller i armen

Sociala medier

Facebook kan vi hålla kontakten. Diskutera inlägg och senaste nytt. Eller varför inte visa världen hur mycket du gillar Valsta!