Bakgrundsmönster

Om Vi är Valsta

Det är nu tre år sedan SigtunaHem sparkade igång det långsiktiga samarbete som ska ge oss ett tryggare Valsta med renare utemiljö, minskad skadegörelse och ett mer levande centrum. Under åren har vi bland annat organiserat trygghetsvandringar, skördefest, valstadagen, midsommarfirande och Newroz-firande (kurdiskt nyår).

 

Lola Svensson, SigtunaHems projektledare för Valsta utveckling berättar:

– Att engagemanget från många av våra medlemmar tidigt blev så stort beror på att alla har fått vara delaktiga genom hela processen. Våra aktiviteter ger starka signaler till de som bor, och är verksamma, i området om att vi tror på och vill satsa på Valsta. Vi vill bort från ett ”vi och dom” och istället förena: ”Vi är ett”.

 

Vi vill bort från ett ”vi och dom” och istället förena: ”Vi är ett”.

 

Lokal samordning och finansiering

Samverkansprojektet är inspirerat av modellen för BID, Business Improvement District, som bygger på lokal samordning och samfinansiering. Under försommaren 2017 påbörjades BID-processen, vilken resulterade i att föreningen Valsta utveckling bildades under hösten. I november hölls det första årsmötet.

Projektet utgår ifrån fyra teman:

  • Trygghet och gemenskap
  • Projekt fastighetsanknutna
  • Valsta centrum
  • Projekt kommunikation

Föreningens målsättning:

  • Ökad attraktion, trygghet och trivsel i Valstas alla delar
  • Ökad stolthet och gemenskap
  • Ett tryggare område ger stärkt ekonomisk utveckling för fastighetsägare och kommersiella aktörer
  • Ett grönare och renare Valsta
  • Ett mer tillgängligt och levande Valsta Centrum som ska återta funktionen som naturlig mötesplats, bland annat genom större utbud,
  • Bättre kommunikation, information och nätverk mellan aktörer

Bli medlem

I den ideella föreningen Valsta utveckling kan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokala hyresgästföreningar, företagare och andra verksamheter i Valsta bli medlemmar.

För att ansöka om medlemskap, hör av dig till: Lola Svensson på SigtunaHem, lola.svensson@sigtunahem.se

 

Vi är Valsta styrelsemedlemmar

 

Vi är Valsta aktörer

Weda fastigheter

Weda fastigheter är ett Stockholmsbaserat bolag som grundades 2004 och utvecklar och förvaltar butiker, kontor, lägenheter, industrier och lagerlokaler. Läs mer

Victoriahem

Fastighetsbolagets vision är att dels skapa levande stadsdelar, dels göra livet lättare för sina hyresgäster. VIctoriahem genomför kontinuerligt boendedialoger för att lyssna in hyresgästernas synpunkter kring hur stadsdelarna de verkar i bör utvecklas. Läs mer

Rikshem

Fastighetsbolaget Rikshem erbjuder bostäder och samhällsfastigheter på tillväxtorter över hela Sverige. Företaget arbetar aktivt för att utveckla trygga och trivsamma bostadsområden bland annat genom åtgärder baserade på trygghetsundersökningar och trygghetsanalyser. Läs mer

SigtunaHem

Ett modernt allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Företagets vision – Sveriges mest nöjda hyresgäster. SigtunaHem utvecklar trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Läs mer

SPP Fastigheter

SPP Fastigheter investerar i fastigheter, infrastruktur och skog. Målet att leverera långsiktigt god avkastning med hållbarhet och ansvarsfullt ägande som givna hörnstenar. Läs mer

Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har drygt 48 000 invånare som bor i någon av tätorterna Märsta, Sigtuna, Rosersberg eller på den levande landsbygden. Sigtuna är Arlandakommunen med Sveriges största flygplats. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda. Läs mer

Valsta/Steninge stadsdelsförening

Valsta/Steninge stadsdelsförening driver frågor som rör kommundelen och arbetar också för att bidra till att skapa gemenskap och stolthet för oss som bor i området. Vårt arbete och verksamhet har alltid utgått från ett underifrånperspektiv, vilket innebär att vi inhämtat förslag och synpunkter från invånarna innan vi planerat aktiviteter eller agerat i någon fråga. Läs mer

Svenska kyrkan i Valsta

Valsta kyrka ligger vid Valsta torg, intill Valsta Centrum. Kyrkan byggdes 1975 och har sedan dess haft en central roll i stadsdelen. På torget väster om kyrkan finns en fristående klockstapel. Läs mer

Shia muslimska församlingen i Valsta

Församlingen har en vision om att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad islamisk verksamhet i form av gudstjänster, själavård, undervisning och omsorg som också tillvaratar muslimers intresse för etniska och sociala frågor. Ett mål är att samhället ska uppfatta islam som en religion – inte som ett problem. 

Muslimska kulturföreningen

Denna ideella intresseorganisation tillvaratar muslimers intresse för språkliga kulturella, etniska och sociala frågor. 

Syrisk Ortodoxa kyrkan i Märsta

2010 invigde församlingen St Johannes sin syrisk-ortodoxa kyrka efter att ha lånat lokaler av Valsta kyrka sedan 1970-talet. Kyrkan finansierades av gåvor från medlemmar och från andra delar av världen.

ICA Valsta

ICA Supermarket Valsta är en kvalitetscertifierad butik belägen på Hammargatan 6 i Valsta centrum. Tips! Nu kan du läsa recept i mobilen med gratis wifi i butiken! Läs mer

Presentklippet

Butiken Presentklippet i Valsta Centrum har försörjt Valstaborna med parfymer, klockor och andra presentartiklar i snart tre decennier. Läs mer

LH Centrala Valsta

Lokala Hyresgästföreningen i centrala Valsta arbetar mot tre mål: Rätt att bo, råd att bo och roligt att bo. Ett viktigt led i arbetet är att ge hyresgäster möjlighet att tillsammans påverka sin boendemiljö. Föreningen ansvarar för 293 lägenheter och har gemensamhetslokal på Mjölnergatan 4 A. Läs mer

LH Magne/Ymergatan

Lokala Hyresgästföreningen Magne/Ymergatan arbetar för rätten till en god bostad till en rimlig kostnad, samt hyresgästers möjlighet att tillsammans påverka den gemensamma boendemiljön. Föreningen ansvarar för 392 lägenheter och har gemensamhetslokal på Magnegatan 24. Läs mer

LH Buregatan

Lokala Hyresgästföreningen Buregatan arbetar för hyresgästers möjlighet att tillsammans påverka sin gemensamma boendemiljö. Målet är att ge hyresrätten samma förutsättningar som andra boendeformer i syfte att bidra till ett tryggt, modernt och inkluderande samhälle. Föreningen ansvarar för 147 lägenheter och har gemensamhetslokal på Buregatan 12. Läs mer

LH Sleipnergatan

Lokala Hyresgästföreningen Sleipnergatan arbetar för alla människors rätt till en trygg bostad till rimlig kostnad, samt att hyresgästerna tillsammans ska kunna påverka sin boendemiljö. Föreningen ansvarar för 320 lägenheter och har gemensamhetslokal på Sleipnergatan 78. Läs mer

Digital Net Europé

Här kan du som bor i Valsta reparera mobiltelefoner och pekplattor samt köpa reservdelar till dator- och mobilprodukter.

Etiopiska föreningen