2020 var ett märkligt år, kanske bäst sammanfattat av orden ”inställt” och ”uppskjutet”. Men det fanns även ljuspunkter. Valsta fick en egen hemsida, Årets Eldsjäl utsågs och Sommarsportis kunde genomföras. Trots allt. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande projekt.

 

Vi är Valsta lanserades!

I april kunde Valstas egen hemsida äntligen lanseras. Bakom spakarna satt ”Vi är Valsta”, en ideell förening som jobbar för en tryggare och mer attraktiv stadsdel. Sajten ska ge extra kraft till satsningar, samtidigt som den bygger vi-känsla.

Det vårades i Valsta

Körsbärsblom, knallgul forsythia och fåglar som kvittrade ut sin kärlekslängtan… Ja, det blev en minst sagt tidig vår 2020. Vi var många som stannade till utanför pastorsexpeditionen på Bragegatan, där Valstas förmodligen mest grandiosa körsbärsträd tronade.

Vandring för trygghet

När årets andra trygghetsvandring genomfördes i maj kunde man konstatera rena gator och torg och att klottret inte har kommit tillbaka efter tidigare sanering. Heja!

Sommarsportis – viktigare än någonsin!

Under hela sommarlovet kunde Valstas barn och ungdomar prova på olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Helt kostnadsfritt. Insatsen blev extra viktig detta pandemins år, då många tvingades spendera lovet på hemmaplan.

Eldsjälspriset engagerade

För andra året i rad uppmuntrades Valstaborna nominera en eller flera invånare som gjort ideella insatser utöver det vanliga för stadsdelen. Avgjort flest nomineringar fick Maggan Karlsson för 30 års bidrag till trygghet och trivsel.

Vi blickar framåt

Att Valsta i slutet av 2020 beviljades statsbidrag för att motverka segregation och otrygghet innebär en milstolpe för stadsdelens fortsatta utveckling. Med hjälp av specialister på socialt hållbar stadsplanering kommer ”Vi är Valsta", sätta en långsiktig utvecklingsstrategi. Under 2021 ska arbetsgruppen bland annat undersöka hypotesen om att en förtätning, och därmed ökade flöden av människor, skulle skapa större trygghet, bättre närservice och möjlighet för invånarna att göra bostadskarriär. Och sist, men inte minst, kunna bidra till att Valsta centrum blir det vardagsrum vi alla vill ha!