På FN:s internationella dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, arrangerade Vi är Valsta en ljusmanifestation. I år kom dubbelt så många kommuninvånare för visa sitt stöd på Valsta utetorg!

 

Det var tredje året i rad som Vi är Valsta arrangerade ljusmanifestationen. Det blev en stämningsfull stund där kommuninvånarna samlades runt gravljus uppställda i formation av kvinnosymbolen för att hålla en tyst minut för kvinnovåldets offer.

– Det kändes viktigare än någonsin att hålla den här manifestationen, eftersom våld mot kvinnor och barn har ökat under pandemin, säger Lola Svensson, projektledare Vi är Valsta.

På plats för att framföra sina tankar kring hur vi gemensamt kan arbeta för att upptäcka våld i nära relationer var Marie Unander-Scharin från kvinnojouren, Marianne Petterson från Rädda barnen, Lena Väfors Silfverberg från Svenska kyrkan och Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta.

Lola Svensson berättar att ljusmanifestationen dels är ett sätt att markera aktörernas nollvision gällande våld mot kvinnor och barn, dels en chans att träffas och utöka samarbetet mellan parterna.

– Vi måste tillsammans arbeta aktivt för att minimera våldet. Framöver kommer aktörerna bakom ljusmanifestationen träffas regelbundet. Tanken är att bygga ett starkt nätverk som kan bidra till att våld i hemmet upptäcks på ett tidigt stadium. Slutligen vill jag passa på att tacka alla som deltog i årets manifestation.