Hallå där Luis Araya...

 

Ditt uppdrag att driva det brottsförebyggande arbetet i Valsta. Berätta, vad innebär det i praktiken?  
– En kommunpolis driver polisens brottsförebyggande arbete i samverkan med kommun, näringsliv och medborgare. Detta görs genom så kallade medborgarlöften, som skapas utifrån att polisen lyssnar på vad de boende upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

 

Har du tidigare erfarenheter av brottsförebyggande arbete?
– Ja, framför allt från mitt senaste uppdrag som områdespolis, där det var mycket ”hands on” – problemlösning här och nu.

 

Har ni på Polisen en tydlig bild av vad/vilka det är som skapar problem och otrygghet i Valsta?
– Vi har en bra lägesbild och ser att det finns flera saker som bidrar till otryggheten i Valsta. Vi är också övertygade om att hela samhället måste hjälpas åt för att vi ska få bukt med problemen.

 

Valsta centrum är den plats där invånarna känner sig särskilt otrygga. Vad brukar Polisen göra för att motverka brottslighet och otrygghet i ett centrum? 
– Polisen har haft en förhöjd närvaro i Valsta centrum i snart ett år nu, i tätt samarbete med kommunen och väktarbolag, för att nämna några. Bredare kameraövervakning är ytterligare en trygghetsskapande åtgärd.

 

Vad anser du måste "läggas till" för att vi ska åstadkomma en betydande förändring, utifrån det som redan görs?
– Det är en svår fråga att besvara, eftersom det inte finns en enkel lösning. Men framförallt handlar det om att stoppa nyrekryteringen av ungdomar till kriminella nätverk. Vi behöver visa att man kan välja ett annat liv. Här har föräldrar, skolan, kommunen och samhället ett stort ansvar. Inte bara Polisen.

 

Vad tittar du på under en trygghetsvandring?
– Jag brukar utgå från en så kallad situationell brottsprevention, som går ut på att försvåra tillfällena för kriminalitet. Det kan handla om att flytta på en övervakningskamera, så att den blir bättre placerad. Eller att åtgärda en dörr så att den hindrar obehöriga från att ta sig in i exempelvis ett garage eller trapphus. Ibland krävs små insatser för att förhindra brott.

 

Sigtuna är en stor kommun, hur ska du hinna med? 
– Genom att göra en sak i taget.