Som fastighetsägare har vi på Hembla ett särskilt ansvar för att göra vårt miljömässiga fotavtryck så litet som möjligt. Därför genomför vi nu flera projekt för minskad klimatpåverkan.

 När vi nu utvärderar våra klimatsparande satsningar, visar sig flertalet vara både kostnads- och miljömässigt kloka. Solpanelerna som vi har installerat på taken på våra Valsta-fastigheter producerar el motsvarande årsförbrukningen från 40 lägenheter. Ett annat exempel är vår bergvärmesatsning. Den innebär att 70% av uppvärmningen kommer från soluppvärmda berg, istället för förbränning i fjärrvärmeverket. Med detta skifte sparar vi 300 ton koldioxid per år!

Klimatsmart upprustning

Genom upprustning och renovering av fasader och trapphus har vi minskat fastigheternas energibehov och förbrukning. Renoveringar tillgodoser även den sociala hållbarheten, som är minst lika viktig. Till exempel har vi renoverat våra gårdar, lekplatser och byggt nya grillplatser, ett utegym och nya moderna miljöstationer.

Smartare sophantering

En stor satsning framöver ligger inom sophanteringen, där vi gör ett av våra miljömässigt största avtryck. Vi kommer öka antalet informationsinsatser för att bredda medvetenheten och efterlevnaden rörande sopsortering. Inom ramen för projektet Rent & Tryggt, där vi samverkar med olika lokala föreningar, gör vi insatser för att plocka upp och sortera skräp. Det här är ett långsiktigt arbete där vi som fastighetsägare har en viktig uppgift i att stötta våra hyresgäster i att göra miljömässigt riktiga val.