Här är Valsta utvecklings nya styrelse

Valsta utveckling har valt en ny styrelse. Samtidigt så tillträdde SigtunaHems fastighetschef Paloma Labbé som ny ordförande i föreningen.

– Det känns så klart jättekul, det är ett förtroendeuppdrag, säger Paloma Labbé.

– Det som är unikt med just den här BID-föreningen är att vi har så många olika typer av aktörer som samverkar. Det är bostadsbolag, centrumägare, ideella föreningar, samfund och näringsidkare, säger Paloma Labbé.

Tidigare ordföranden Göran Langer, som också är vd för SigtunaHem, är fortfarande kvar i föreningens nya styrelse som valdes i samband med årsmöte tidigt i mars, men har nu alltså fått en efterträdare på ordförandeposten.

Valsta utvecklings nya ordförande Paloma Labbé vill fortsätta att ta tillvara på det engagemang som finns inom föreningslivet och hos samfund, företagare och fastighetsägare i Valsta.

– Det är bara genom samverkan som vi kan skapa synlig förändring. Vi har en bredd i engagemanget och en vilja att gå framåt. Det är vi stolta över, och det är en viktig drivkraft, säger Paloma Labbé.
– Vi ska fortsätta på den kurs som vi har haft från början. Det finns hög energi och mycket vilja hos alla parter som är engagerade i föreningen.

Jean Uckardas är vice ordförande i Valsta utveckling och representerar även centrumägaren Weda Fastigheter. Han konstaterar att det ur hans perspektiv är oerhört viktigt att det finns ett forum där kommunen, fastighetsägare och aktörer i civilsamhället kan samarbeta för att åstadkomma positiv förändring.

– Jag är egentligen för ny i just det här området, men kan jämföra med liknande föreningar som finns i andra områden som jag jobbar i. Centrum utgör navet i ett område och för att vi ska nå varandra, kunna kommunicera och ta gemensamma beslut för utvecklingen av området så behövs föreningen, säger Jean Uckardas.

– Det är ett forum för hela området, och så som samhället ser ut i dag så måste den här typen av föreningar finnas, fortsätter han.

Vad hoppas du på för Valstas framtid?

– Jag hoppas att Valsta och Valsta centrum ska bli en naturlig mötesplats, inte bara för Valstaborna utan för resten av Märsta. Man ska kunna handla det nödvändiga, och det ska vara en trygg och bekväm plats att vistas på.

– Och att vi tillsammans kan utveckla Valsta. Att vi som centrumägare, även om vi är en mindre aktör i området, kan använda viljan att växa och få synergieffekter i våra investeringar, det är något jag hoppas på för Valsta.

Detta är Valsta utvecklings nya styrelse.