Sigtuna kommun och fastighetsägarna i Valsta jobbar hårt för att öka tryggheten i Valsta. Senaste trygghetsvandring påvisar en både renare och bättre upplyst stadsdel.

 

Det var i november som Vi är Valsta genomförde sin senaste vandring runt Valsta centrum och intilliggande områden. De återkommande vandringarna är ett effektivt sätt att identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta och otrygga, men också de som uppfattas som trygga och trivsamma.

För att kunna jämföra vad som har blivit bättre sedan förra vandringen, följs en förbestämd slinga. Gruppen tittar på om det finns skadegörelse, om belysningen är tillräcklig och på rätt plats. Det är även viktigt att bedöma buskar och träd i området. Kanske behövs gallring för bättre sikt, eller mer grönska för att höja trivseln? Och hur fungerar markbeläggning, trappor och räcken? Alla noteringar förs in i ett protokoll där man även antecknar vem som tar ansvar för respektive insats.

– Inför den här vandringen hade vi inte fått några indikationer på skadegörelse eller nedskräpning. Och det var glädjande att se hur rena gator och torg faktiskt är. Man kan lugnt säga att insatserna har gett effekt. Vi noterade dock att det fortfarande är lite mörkt på ett par platser, vilket respektive fastighetsägare kommer åtgärda, säger Lola Svensson, projektledare Vi är Valsta.

Även om vandringarna främst är ett sätt att identifiera det otrygga i en stadsdel, är det viktigt att även uppmärksamma sådant som är tryggt och trivsamt.

– Det kan handla om välhållna gångbanor, papperskorgar, parkbänkar med mera. Och förstås variationen av människor som rör sig genom centrum. Det är främst det som bidrar till ett tryggare, mänskligare och mer trivsamt Valsta, säger Lola Svensson.

 

På plats fanns representanter från Sigtuna kommun (Trygghetscenter och Stadsbyggnadskontoret), Valsta Steninge stadsdelsförening, Polisen, Brandkåren Attunda, Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen i centrala Valsta, Hembla, Nyfosa, SigtunaHem och Shiamuslimska församlingen.

 

 

Hör av dig!

Vi tar tacksamt emot frågor och idéer till kommande vandringar. Kanske har du noterat skadegörelse? Kanske upptäcker du en plats som behöver grönska för bättre trivsel? Fundera också på vad du och andra kan göra för att lösa problem eller öka trivseln här i Valsta!

 

Trygghetsvandring i Valsta

Trygghetsvandringarna, som hålls flera gånger om året, är en del av agendan hos Vi är Valsta, vars långsiktiga mål är att bidra till en säker, trygg, jämställd och hållbar stadsdel.

 

Psssst!

Visste du att Vi är Valsta (Valsta utveckling) genomför trygghetsvandringar även i Valstas bostadsområden? Nytt för i år är att föreningen, tillsammans med berörda fastighetsägare, ska börja trygghetscertifiera fastigheter. Startskottet går den 17 januari, i Rikshems fastighet på Sleipnergatan 40-86.