Vi är Valsta besökte Rågsveds Fastighetsägare

I Stockholmsregionen finns det flera föreningar där fastighetsägare samverkar med kommun och polis kring frågor som trygghet och trivsel.

Föreningarna träffas några gånger per år via Fastighetsägarna Stockholms nätverk för lokalt BID-inspirerade samverkan.

Häromdagen var det platsbesök hos Rågsveds Fastighetsägare som firar 10-årsjubileum i år.

Dagen inleddes med en presentation av Rågsveds Fastighetsägares arbete där många goda exempel på platssamverkan lyftes, bland annat mosaikverkstad och Stövardalens stadsodling.

Rågsvedsföreningen berättade om sina trygghetsbesiktningar och dagen avrundades med en rundvandring där många fina exempel på utsmyckning av de ytter miljöerna visades upp.

En viktig del i arbetet är att de boende i området får vara delaktiga.

– Vi fick ta del av exempel på hur man kan arbeta med delaktighet och medskapandeprocesser i utsmyckningen av stadsrummet. Arbetet i Rågsved visar hur viktigt det är att boende i området blir involverade. säger Lola Svensson som är samordnare för social hållbarhet hos SigtunaHem och deltog för föreningen Vi är Valstas räkning.