Vi är Valsta har beviljats statsbidrag för att kartlägga nivån av kollektiv förmåga i Valsta, Tingvalla, Värnortsringen och Märsta centrum. Projektet genomförs tillsammans med flera lokala samarbetspartners och samverkansaktörer. 

Anslaget skapar möjligheter att arbeta strategiskt med att stärka områdets kollektiva förmåga. Det gör vi genom att skapa mötesplatser i de kvarter där den kollektiva förmågan är låg.

Bakom statsbidraget står Delegationen mot segregation, "Delmos". Myndigheten delar ut bidrag för att kartlägga segregation och för att arbeta med insatser som motverkar och minskar segregation. 

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur fastighetsägare kan arbeta med att stärka områdets kollektiva förmåga, inom ramen för social hållbarhet. Målet är positiva "spin-off-effekter”i form av ökad trivsel, gemenskap, trygghet, kvarboende och minskad brottslighet. 

Första året (maj 2021- maj 2022) handlar om att kartlägga nivån av kollektiv förmåga genom en enkätundersökning. Enkäten kommer att distribueras av Origo Group. Om förlängt statsbidrag beviljas kommer vi under år två arbeta med att skapa mötesplatser där grannar kan träffas. År tre kommer vi utvärdera dess effekter.

Kontakta oss!

Om du har frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta: 

Helena Kihlanki, ansvarig utredare, telnr: 070-608 50 25, e-post: helena.kihlanki@urbanutveckling.se 
Lola Svensson, projektledare Vi är Valsta, telnr: 08-591 796 78, e-post: lola.svensson@sigtunahem.se 

 

Statsbidraget har beviljats till Vi är Valsta med samarbetspartners: Hyresgästföreningen Sigtuna, Muslimska kulturföreningen, Shia Muslimska kulturföreningen, Muslimska kulturföreningen. Samverkansaktörer: Nyfosa, Rikshem, Hembla, SPP-fastigheter, Malmegårds Fastigheter. 

Projektet går i linje med Sigtuna kommuns övergripande mål om hållbar samhällsutveckling, och deras arbete med att öka tryggheten och motverka segregationen i kommunen.