Vi är Valsta höll ljusmanifestation

Lördag 25 november var det FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor.

Vi år Valsta uppmärksammade – i samarbete med Sigtuna kommun och Valsta/Steninge stadsdelsförening – denna dag redan torsdagkvällen 23 november med en ljusmanifestation på torget i Valsta.

Vi är Valstas ordförande Paloma Labbé inledde ljusmanifestationen med att hälsa alla välkomna och kunde berätta att det var femte året som föreningen anordnat Ljusmanifestation.

Många engagerade personer och representanter från olika föreningar och organisationer deltog för att stödja nolltolerans mot våldet.

Kvällens talare på torget var representanter från Kvinnojouren, Svenska kyrkan, Shiamuslimska församlingen och Pakistanska kulturföreningen.

Efter ljusmanifestationen genomfördes korta föreläsningar av Kvinnojouren och KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol-och Narkotikafrågor) som presenterade sina verksamheter.

Områdespolisen var också på plats och svarade på frågor från deltagarna i manifestationen.