Ge dina förslag om Mötesplatsen

Sigtuna kommun arbetar nu med en medborgarbudget kring Mötesplatsen i Valsta, där invånare bjuds in att komma med förslag om förbättringar.

Förslagen samlas in och gås igenom, en omröstning genomförs och sedan ansvarar Sigtuna kommun för att de vinnande förslagen blir verklighet.

En medborgardialog med fokus på att genomföra invånarnas egna förslag och idéer, helt enkelt.

Läs mer på Sigtuna kommuns hemsida:

MEDBORGARBUDGET – MÖTESPLATSEN