Så skapar vi trygga stadsdelar

SigtunaHem tog initiativet till den första BID-föreningen i Valsta. Nu samlas hela Sigtuna kommun kring konceptet för ökad trygghet.
– Vi är jätteglada att Sigtuna kommun väljer att satsa flera miljoner på den här modellen som SigtunaHem introducerade, säger SigtunaHems vd Göran Langer som också är ordförande i föreningen Vi är Valsta (Valsta utveckling).

– Det innebär att hela Sigtuna nu kan arbeta med samlad kraft för att öka tryggheten i kommunen.

År 2030 ska Sigtuna vara en trygg och attraktiv kommun utan kriminell påverkan på lokalsamhället. Det står i den avsiktsförklaring som onsdag 16 mars undertecknades av BID-föreningarna Vi är Valsta, Trygg i Märsta och Sigtuna kommun.

– Tillsammans kommer vi att genomföra en rad olika satsningar för att minska segregationen och utanförskapet. Vi kommer att öka vuxennärvaron och samarbeta kring trygghetsskapande aktiviteter för barn och unga, säger Göran Langer.

Det var på SigtunaHems initiativ som den första så kallade BID-föreningen i Sigtuna kommun, Vi är Valsta, skapades vintern 2017. Tanken var att samla fastighetsägare, föreningar, organisationer, religiösa samfund och företag för att med gemensam kraft skapa ett tryggare Valsta med renare utemiljö, minskad skadegörelse och ett mer levande centrum.

Modellen visade sig vara så pass framgångsrik att Vi är Valsta två år senare fick ett ”syskon” i föreningen Trygg i Märsta, som startades 2019 efter att Sigtuna kommun uttryckt ett önskemål till SigtunaHem om att initiera ytterligare en BID-förening verksam i Märsta.

SigtunaHem bjöd in Malmegårds Fastigheter till diskussion om uppstart av ytterligare en BID-förening i Märsta, och efter viss övertalning tog bolaget på sig rollen att driva Trygg i Märsta.

– Fastighetsägare har en viktig roll att spela i arbetet med att bygga social gemenskap och trygghet i de områden de är verksamma i. Det ökar i sin tur förutsättningarna för näringsliv och företagande att utvecklas på ett positivt sätt, säger Göran Langer.

– Vårt arbete med föreningen i Valsta skiljer sig från BID-föreningar på andra platser i landet. Normalt brukar föreningarna enbart drivas av fastighetsägare i ett område. Vi valde att även bjuda in ideella organisationer, föreningar, företag och religiösa samfund. Tack vare det får vi ett brett engagemang och ökad genomslagskraft i våra satsningar. Och det är jättekul att Sigtuna kommun tycker att den här modellen är värd att investera i.